Tomica 26 Mazda Roadster

Xe đồ chơi Tomica 26 Mazda Roadster ( đỏ)

Tomy Tomica 22 Mercedes-Benz Unimog Snowplow

Tomica 22 Mercedes-benz Unimog Snowplow

Dream Tomica Peanuts Girls Bus

Dream Tomica Peanuts Girls Bus

Xe đồ chơi Tomica 26 Mazda Roadster ( đỏ)

105.000₫

Tomica 26 Mazda Roadster kiểu dáng độc đáo

Tình trạng hàng: Hết hàng
SKU
4904810825012

Takara Tomy. B\u00e9 y\u00eau c\u1ee7a b\u1ea1n s\u1ebd v\u00f4 c\u00f9ng th\u00edch th\u00fa ph\u00e2n bi\u1ec7t v\u00e0 kh\u00e1m ph\u00e1 th\u1ebf gi\u1edbi c\u00e1c lo\u1ea1i xe v\u1edbi \u0111\u1ed3 ch\u01a1i Tomica. \u0110\u00e2y l\u00e0 m\u00f3n qu\u00e0 v\u00f4 c\u00f9ng th\u00fa v\u1ecb d\u00e0nh cho b\u00e9 y\u00eau nh\u00e0 b\u1ea1n.\r\n \r\nM\u00f4 t\u1ea3 s\u1ea3n ph\u1ea9m xe \u0111\u1ed3 ch\u01a1i Tomica 26 - Mazda Roadster m\u00e0u \u0111\u1ecf:\r\n \r\n- T\u1ef7 l\u1ec7 so v\u1edbi xe th\u1ef1c t\u1ebf: 1/66 nguy\u00ean m\u1eabu\r\n- B\u1ed1n b\u00e1nh xe chuy\u1ec3n \u0111\u1ed9ng tr\u01a1n tru\r\n- M\u1edf \u0111\u01b0\u1ee3c c\u00e1nh c\u1eeda hai b\u00ean ph\u00eda tr\u01b0\u1edbc\r\n- Chi\u1ec1u d\u00e0i kho\u1ea3ng t\u1eeb 6 \u0111\u1ebfn 8 cm, chi\u1ec1u ngang 3 cm\r\n- M\u00e0u s\u1eafc: M\u00e0u \u0111\u1ecf, n\u01b0\u1edbc s\u01a1n b\u00f3ng b\u1ea3y, b\u1ec1n m\u00e0u\r\n- Ch\u1ea5t li\u1ec7u: H\u1ee3p kim cao c\u1ea5p, m\u1ed9t s\u1ed1 \u00edt b\u1ed9 ph\u1eadn b\u1eb1ng nh\u1ef1a\r\n- Ph\u00f9 h\u1ee3p v\u1edbi tr\u1ebb em t\u1eeb 3 tu\u1ed5i tr\u1edf l\u00ean\r\n- K\u00edch th\u01b0\u1edbc \u0111\u00f3ng h\u1ed9p: 7.9 x 3.9 x 2.9 cm\r\n- H\u00e3ng s\u1ea3n xu\u1ea5t: Takara Tomy - Nh\u1eadt B\u1ea3n\r\n- Xu\u1ea5t x\u1ee9: Th\u00e1i Lan/ Trung Qu\u1ed1c/ Vi\u1ec7t Nam\r\n- Nh\u00e0 ph\u00e2n ph\u1ed1i: C\u00f4ng ty TNHH Mi\u00ea\u0300n \u0111\u00e2\u0301t Tre\u0309 th\u01a1 Nam Anh \r\n 39 N\u00fai Tr\u00fac , Ba \u0110\u00ecnh , H\u00e0 N\u1ed9i \r\nC\u00e1c \u01b0u \u0111i\u1ec3m c\u1ee7a \u0111\u1ed3 ch\u01a1i \u00f4 t\u00f4 m\u00f4 h\u00ecnh Tomica\r\n \r\nChi\u1ebfc Xe \u0111\u1ed3 ch\u01a1i Tomica 26 Mazda Roadster \u0111\u01b0\u1ee3c l\u00e0m b\u1eb1ng ch\u1ea5t li\u1ec7u h\u1ee3p kim cao c\u1ea5p kh\u00f4ng \u0111\u1ed9c h\u1ea1i, n\u01b0\u1edbc s\u01a1n b\u00f3ng b\u1ea3y b\u1ec1n m\u00e0u, c\u00f3 thi\u1ebft k\u1ebf ch\u1eafc ch\u1eafn \u0111\u1eb9p m\u1eaft nh\u01b0ng kh\u00f4ng h\u1ec1 g\u00f3c c\u1ea1nh, r\u1ea5t an to\u00e0n cho tr\u1ebb nh\u1ecf\r\n \r\nNgo\u00e0i ch\u1ee9c n\u0103ng ch\u00ednh l\u00e0m \u0111\u1ed3 ch\u01a1i cho tr\u1ebb em, gi\u00fap t\u00ecm hi\u1ec3u v\u1ec1 th\u1ebf gi\u1edbi \u00f4 t\u00f4 th\u1ef1c t\u1ebf, s\u1edf h\u1eefu ki\u1ec3u d\u00e1ng v\u00e0 m\u00e0u s\u1eafc sinh \u0111\u1ed9ng Xe \u0111\u1ed3 ch\u01a1i Tomica 26 Mazda Roadster m\u00e0u \u0111\u1ecf c\u00f2n c\u00f3 th\u1ec3 \u0111\u01b0\u1ee3c s\u01b0u t\u1ea7m hay tr\u01b0ng b\u00e0y l\u00e0m v\u1eadt trang tr\u00ed t\u00f4 \u0111i\u1ec3m th\u00eam cho ng\u00f4i nh\u00e0 c\u1ee7a b\u1ea1n\r\n \r\nM\u00f4 ph\u1ecfng m\u1ed9t c\u00e1ch tinh x\u1ea3o, \u0111\u1eb9p m\u1eaft v\u00e0 ch\u00ednh x\u00e1c c\u00e1c chi ti\u1ebft c\u1ee7a xe \u00f4 t\u00f4 Mazda Roadster nguy\u00ean m\u1eabu theo t\u1ef7 l\u1ec7 1:66, gi\u00fap b\u00e9 ph\u00e2n bi\u1ec7t \u0111\u01b0\u1ee3c lo\u1ea1i xe, h\u00e3ng xe v\u00e0 d\u00f2ng xe kh\u00e1c nhau ngo\u00e0i \u0111\u1eddi s\u1ed1ng th\u1ef1c t\u1ebf.\r\n \r\nQua c\u00e1c m\u00f4 h\u00ecnh xe \u00f4 t\u00f4 Tomica y\u00eau th\u00edch g\u00f3p ph\u1ea7n gi\u00fap tr\u1ebb em t\u0103ng c\u01b0\u1eddng kh\u1ea3 n\u0103ng ghi nh\u1edb v\u00e0 h\u1ecdc h\u1ecfi, am hi\u1ec3u h\u01a1n v\u1ec1 cu\u1ed9c s\u1ed1ng xung quanh. M\u1ed9t b\u1ed9 s\u01b0u t\u1eadp \u0111a d\u1ea1ng, phong ph\u00fa ch\u1eafc ch\u1eafn l\u00e0 \u0111i\u1ec1u m\u00e0 nh\u1eefng ai y\u00eau th\u00edch xe m\u00f4 h\u00ecnh mong \u0111\u1ee3i nh\u1ea5t .\r\nTh\u00f4ng tin v\u1ec1 Th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u:\r\n \r\nTomica l\u00e0 d\u00f2ng s\u1ea3n ph\u1ea9m m\u00f4 h\u00ecnh xe \u00f4 t\u00f4 \u0111\u1ed3 ch\u01a1i mini c\u1ee7a c\u00f4ng ty Taraka Tomy n\u1ed5i ti\u1ebfng \u1edf Nh\u1eadt B\u1ea3n, c\u00f3 l\u1ecbch s\u1eed ph\u00e1t tri\u1ec3n l\u00e2u \u0111\u1eddi g\u1ea7n 90 n\u0103m. H\u00e3ng lu\u00f4n quan t\u00e2m \u0111\u1ebfn c\u00e1c lo\u1ea1i \u0111\u1ed3 ch\u01a1i an to\u00e0n th\u00f4ng minh, th\u1ecfa l\u1ea5p \u01b0\u1edbc m\u01a1 vui ch\u01a1i s\u00e1ng t\u1ea1o v\u00e0 t\u00ecm hi\u1ec3u th\u1ebf gi\u1edbi xung quanh cho tr\u1ebb em.\r\n \r\nTomica kh\u00f4ng ng\u1eebng \u0111\u01b0\u1ee3c n\u00e2ng cao ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng, c\u1ea3i ti\u1ebfn s\u1ea3n ph\u1ea9m, \u0111\u00e1p \u1ee9ng th\u1ecb hi\u1ebfu c\u1ee7a c\u00e1c b\u00e9. V\u00ec th\u1ebf m\u00e0 kh\u00f4ng ch\u1ec9 tr\u1ebb em kh\u1eafp n\u01a1i tr\u00ean Th\u1ebf gi\u1edbi y\u00eau th\u00edch c\u00e1c s\u1ea3n ph\u1ea9m \u0111\u1ed3 ch\u01a1i Tomica m\u00e0 ngay c\u1ea3 c\u00e1c b\u1eadc Ph\u1ee5 huynh c\u0169ng \u01b0u \u00e1i tin d\u00f9ng\r\n\r\nhttps://www.youtube.com/watch?v=PI95zzr4ZCg\r\n\r\n \r\n \r\n\r\n\r\n"}" data-sheets-userformat="{"2":513,"3":[null,0],"12":0}">Xe đồ chơi Tomica 26 Mazda Roadster  tỉ lệ 1 : 66 Nằm trong bộ sản phẩm ô tô mô hình mini của hãng Takara Tomy. Bé yêu của bạn sẽ vô cùng thích thú phân biệt và khám phá thế giới các loại xe với đồ chơi Tomica. Đây là món quà vô cùng thú vị dành cho bé yêu nhà bạn.

Mua Xe đồ chơi Tomica 26 Mazda Roadster ( đỏ) tại cửa hàng Kidsland, 39 Núi trúc, Ba Đình, Hà Nội


Mô tả sản phẩm xe đồ chơi Tomica 26 - Mazda Roadster màu đỏ:

- Tỷ lệ so với xe thực tế: 1/66 nguyên mẫu
- Bốn bánh xe chuyển động trơn tru
- Mở được cánh cửa hai bên phía trước
- Chiều dài khoảng từ 6 đến 8 cm, chiều ngang 3 cm
- Màu sắc: Màu đỏ, nước sơn bóng bảy, bền màu
- Chất liệu: Hợp kim cao cấp, một số ít bộ phận bằng nhựa
- Phù hợp với trẻ em từ 3 tuổi trở lên
- Kích thước đóng hộp: 7.9 x 3.9 x 2.9 cm
- Hãng sản xuất: Takara Tomy - Nhật Bản
- Xuất xứ: Thái Lan/ Trung Quốc/ Việt Nam
- Nhà phân phối: Công ty TNHH Miền đất Trẻ thơ Nam Anh
39 Núi Trúc , Ba Đình , Hà Nội
Các ưu điểm của đồ chơi ô tô mô hình Tomica

Chiếc Xe đồ chơi Tomica 26 Mazda Roadster được làm bằng chất liệu hợp kim cao cấp không độc hại, nước sơn bóng bảy bền màu, có thiết kế chắc chắn đẹp mắt nhưng không hề góc cạnh, rất an toàn cho trẻ nhỏ

Ngoài chức năng chính làm đồ chơi cho trẻ em, giúp tìm hiểu về thế giới ô tô thực tế, sở hữu kiểu dáng và màu sắc sinh động Xe đồ chơi Tomica 26 Mazda Roadster màu đỏ còn có thể được sưu tầm hay trưng bày làm vật trang trí tô điểm thêm cho ngôi nhà của bạn

Mô phỏng một cách tinh xảo, đẹp mắt và chính xác các chi tiết của xe ô tô Mazda Roadster nguyên mẫu theo tỷ lệ 1:66, giúp bé phân biệt được loại xe, hãng xe và dòng xe khác nhau ngoài đời sống thực tế.

Qua các mô hình xe ô tô Tomica yêu thích góp phần giúp trẻ em tăng cường khả năng ghi nhớ và học hỏi, am hiểu hơn về cuộc sống xung quanh. Một bộ sưu tập đa dạng, phong phú chắc chắn là điều mà những ai yêu thích xe mô hình mong đợi nhất .
Thông tin về Thương hiệu:

Tomica là dòng sản phẩm mô hình xe ô tô đồ chơi mini của công ty Taraka Tomy nổi tiếng ở Nhật Bản, có lịch sử phát triển lâu đời gần 90 năm. Hãng luôn quan tâm đến các loại đồ chơi an toàn thông minh, thỏa lấp ước mơ vui chơi sáng tạo và tìm hiểu thế giới xung quanh cho trẻ em.

Tomica không ngừng được nâng cao chất lượng, cải tiến sản phẩm, đáp ứng thị hiếu của các bé. Vì thế mà không chỉ trẻ em khắp nơi trên Thế giới yêu thích các sản phẩm đồ chơi Tomica mà ngay cả các bậc Phụ huynh cũng ưu ái tin dùng

More Information
Thương hiệu Tomica
Write Your Own Review
Bạn đang đánh giá:Xe đồ chơi Tomica 26 Mazda Roadster ( đỏ)
Your Rating