Kid's Land hiện là nhà cung cấp hàng đầu về đồ chơi trẻ em chính hãng tại Việt Nam với sứ mệnh góp phần vào việc xây dựng những gia đình hạnh phúc và một thế hệ trẻ em phát triển vượt trội về thể chất, trí lực và tính cách. Với đà phát triển của mình,  Kid's Land đang có những vị trí tuyển dụng dưới đây:

1. Bán hàng tại quầy

Bạn sẽ là người tư vấn, giúp đỡ khách hàng hiểu được
Read more »