Thời nào cha mẹ cũng phải dạy dỗ con cái, nhưng mỗi thời một khác. Trước đây, kinh nghiệm dưỡng dục con cái được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, tạo thành nề nếp gia phong, nhưng ngày nay, “quy trình” đó dường như đã bị phá vỡ. Khác xưa nhiều lắm! Thời đại ngày nay được coi là “thời đại nguy cơ”, do toàn bộ cấu trúc xã hội, kiến trúc văn hóa biến chuyển quá nhanh, khiến môi trường giáo dục ngày càng phức tạp, làm gia

Read more »