Kid´s Land cùng nhiều đơn vị khác đang tham gia vào chương trình quyên góp sách cho trẻ em miền núi. Các bạn có thể mang sách trực tiếp đến địa điểm của Kid´s Land tại địa chỉ 87 Núi Trúc. Dưới đây là thông tin chi tiết hơn về dự án quyên góp sách. ============= Thời gian dự kiến: ngày 17 -18/5/2013 Chuyến đi trở lại Đà Bắc nằm trong khuôn khổ dự án Tủ sách Giấc mơ của CLB Giấc mơ Việt Nam (GMVN) nhằm nâng cao năng lực và thói quen đọc sách cho học sinh nghèo

Read more »