Thực tế hiện nay ở nước ta, có rất nhiều bậc cha mẹ không biết nên thể hiện tình yêu với con như thế nào. Nhiều người đến trường xin cô giáo của con đừng phạt bé vì hàng triệu lý do khác nhau. Đến lúc con hư lại bảo tại cô và nhà trường. Thực ra, khi nào yêu người ta sẽ mong người đó thật sự hạnh phúc, cả trong hiện tại và tương lai. Với trẻ con, hạnh phúc là có đủ nhưng không thừa vật chất, có đủ sự quan tâm, chia sẻ và cả thử

Read more »